Expositie Dutch Design Hotel Artemis Amsterdam 19 maart t/m 7 juni 2015

DDH Artemis 3

lees meer, klik hier/ read more, press.

Untitled-1

Pers (NL)

Gedurende het hele jaar 2015 viert Dutch Design Hotel Artemis haar 10e verjaardag. Als voorproefje op de feestelijkheden heeft het 1e Dutch Design Hotel ter wereld gekozen voor een puur Hollands thema voor de expositie van maart. Immers is het hotel al 10 jaar met zijn Dutch Design & Art exposities een platform voor zowel gevestigd als beginnend Nederlandse designers en kunstenaars. Maar liefst 9 exposanten laten op gevarieerde wijze zien wat er in deze typisch Nederlandse, maar tevens vrolijke lenteachtige kleuren, in creatief Nederland ontworpen wordt. Van lichtontwerp en beeldende kunst tot product ontwerp zoals schoenen, tassen en interieur objecten.

Highlights

Het ontwerpers duo Visser en Meijwaard laat haar nieuwste collectie genaamd Truecolors zien met rood, wit, blauw en oranje gekleurde meubels. En gespot tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven; Roos Sanders, met haar collectie ’De Kamerfluisteraars’ o.a. met prenten in blauw/wit, maar ook een kandelaar met menselijke eigenschappen welke het Oudhollandse verhaal over Bartje vertelt (een eigenwijze jongen die nooit wilde luisteren).

De mensgrote medaillons van Carina Wagenaar zijn speciaal voor deze expo uitgevoerd in de themakleuren. Ze zijn op moderne wijze gevuld met 3D materiaal en scenes geïnspireerd op schilderijen van Hollandse meesters zoals de Nachtwacht van Rembrandt en het Melkmeisje van Vermeer. Daarnaast is sjaal Ingepolderd van Studio Geanne een ode aan het Nederlandse volk dat gevochten en gebouwd heeft om het water te kunnen overwinnen.

Exposanten: Tim van de Weerd I DEEF Lighting I Visser en Meijwaard I Roos Sanders

Joaney Korevaar I Liesbeth Bos I Studio Geanne I Ilse van den Berk I Carina Wagenaar

 

Press (EN)

DESIGN & ART EXHIBITION ‘Red, White, Blue, Orange; Of Dutch Origin’

Throughout the year 2015 Dutch Design Hotel Artemis celebrates its 10th anniversary. As a preview on the festivities, the 1st Dutch Design Hotel in the world opted for a purely Dutch theme for the exposition of March.

After all the hotel is for already 10 years with his Dutch Design & Art exhibitions a platform for both established as starting Dutch designers and artists. No less than 9 exhibitors show at varied way, what’s in these typical Dutch, but also cheerful spring-like colors, designed in creative Holland. Of lighting design and visual art to product design such as shoes, bags and interior objects.

Highlights

The designers duo Visser en Meijwaard shows their latest collection called Truecolors with red, white, blue and orange-colored furniture. And spotted during the Dutch Design Week in Eindhoven; Rose Sanders, with her collection ‘The Room Whisperers’ including prints in blue/white, but also a candlestick with human characteristics which tells the old Dutch story about Bartje (a precocious Dutch boy that never wanted to listen to what he was told).

Man large medallions by Carina Wagenaar are specially for this exhibition performed in the theme colors. They are filled with contemporary 3D material and scenes inspired by paintings of Dutch masters such as Rembrandt’s Night Watch and the Milkmaid by Vermeer. Additionally, scarf Ingepolderd by Studio Geanne is an ode to the Dutch people who have fought and built against the power of the raging seas.

Exhibitors: Tim van de Weerd I DEEF Lighting I Visser en Meijwaard I Roos Sanders

Joaney Korevaar I Liesbeth Bos I Studio Geanne I Ilse van den Berk I Carina Wagenaar


Multi-Culti-Dress in Dutch Design Hotel Artemis

multicultidress web1

NL) Deze jurk staat voor het multiculturele klimaat van de Nederlandse samenleving. De bovenkant van de jurk vertegenwoordigt de Hollandse basis. De onderkant geeft de invloeden van buitenlandse culturen weer. Beide onderdelen samen tonen de enorme culturele rijkheid en geven de toegevoegde waarde als geheel samen weer. Deze jurk bestaat uit meer dan honderd verschillende klederdracht poppen van over de hele wereld. Het staat symbool voor de veelheid van culturen die de Nederlandse samenleving door de eeuwen heen hebben beïnvloed.

(EN) This dress represents the multicultural climate of the Dutch society. The top of the dress shows the Dutch heritage, the bottom shows the influences from foreign cultures. Both parts joined together emphasise the variety of cultures coming together which creates a beautiful and rich environment. This dress consists out more than hundred different traditional dolls from various parts of the world. Also symbolic for the way the Dutch society had been influenced by various different cultures through the ages.