Confusius

Skills: Beelden

De uitdrukking “Horen, zien en zwijgen” komt van oorsprong uit de leer van de wijsgeer Confucius, die leefde van 551 tot 479 voor Christus in China. Hij zei tegen zijn leerlingen: “Kijk niet naar, luister niet naar, spreek niet uit en richt je niet op wat in strijd is met welvoegelijkheid”.

De serie van objecten zijn gebaseerd op deze uitdrukking, waarin van alles te zien, te horen en over te vertellen valt. De tegenstellingen binnen de voorstellingen alsook de tegenstellingen in beeld en geluid van de ingebouwde speeldoos geven een bijna vervreemdend effect. De mogelijkheid om een eigen verhaal te vormen is aan de kijker.