Fashionable Cultures

multicultidress web1

Culturen hebben een lange traditie in kleur, vorm, textiel en uitdrukking. Dit kan men o.a. zien aan de vele klederdrachten die Nederland al rijk is. Deze Multi-Culti Dress, staat voor de vele Nederlandse culturen, samen met de veelvoud van andere culturen die de Nederlandse samenleving maakt tot wat het is: een multiculturele samenleving. De buitenlandse culturen maken de outfit compleet!