Saatchi Gallery London heeft foto’s van de medaillon kunstwerken en ander werk van kunstenaar Carina Wagenaar geselecteerd. Deze foto’s worden samen met foto’s van andere werken op een groot scherm op de tweede verdieping van de Saatchi Gallery in Londen getoond. De foto’s blijven in de loop te zien zolang het scherm er staat.

Dit is een oneindig project. Het is van start is gegaan voor deze geselcteerde foto’s vanaf 2017, 2018, 2019 tot in 2020. Een eind datum is nog niet vastgesteld. De geselecteerde foto’s zijn:XXL Medallion ‘Personal Identity’

  • Presentation medallion artworks Milan
  • XXL Medallion ‘What the heck’
  • Butterfly artwork
  • XXL Medallion ‘Elisabeth Stuart’
  • XXL Medallion ‘Jack of Hearts’
  • XXL Medallions ‘King & Queen of Hearts’

 medallion Personal Identity by artist Carina Wagenaar

Presentation medallions Milan 2016 by artist Carina Wagenaar

 medallion What the heck  by artist Carina Wagenaar

 artwork by artist Carina Wagenaar

 medallion Elisabeth Stuart by artist Carina Wagenaar

 medallion Jack of hearts by artist Carina Wagenaar

 medallions King & Queaan of hearts by artist Carina Wagenaar